สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ปัว ได้  104  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 120 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ท่าวังผาพิทยาคม ได้  96  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 123 เหรียญ 
อันดับที่ 3  เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ได้  52  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 75 เหรียญ 
อันดับที่ 4  มัธยมป่ากลาง ได้  43  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 72 เหรียญ 
อันดับที่ 5  บ่อเกลือ ได้  37  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ทุ่งช้าง ได้  35  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 7  พระธาตุพิทยาคม ได้  26  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ได้  26  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 9  มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ได้  19  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ได้  17  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เมืองแงง ได้  14  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เมืองยมวิทยาคาร ได้  13  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 13  หนองบัวพิทยาคม ได้  13  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สารธรรมวิทยาคาร ได้  11  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ