สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ปัว 66 22 13 101
2 ท่าวังผาพิทยาคม 33 46 20 99
3 มัธยมป่ากลาง 25 9 11 45
4 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 16 15 17 48
5 ทุ่งช้าง 9 12 10 31
6 บ่อเกลือ 8 13 8 29
7 พระธาตุพิทยาคม 6 4 7 17
8 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 5 8 6 19
9 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 4 6 4 14
10 เมืองยมวิทยาคาร 3 4 2 9
11 เมืองแงง 3 3 3 9
12 หนองบัวพิทยาคม 3 3 2 8
13 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 3 2 2 7
14 สารธรรมวิทยาคาร 0 2 4 6
รวม 184 149 109 442

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]