งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ br>ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 4 ห้อง โรงยิม 8 พ.ย. 2561 08.00 หน้าอาคาร ๖ ชั้นล่าง สำหรับลงทะเบียน(เพลงที่ใช้ประกอบในการแข่งขันให้ส่งเป็นแผ่น CD)
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 4 ห้อง โรงยิม 8 พ.ย. 2561 08.00 หน้าอาคาร ๖ ชั้นล่าง สำหรับลงทะเบียน(เพลงที่ใช้ประกอบในการแข่งขันให้ส่งเป็นแผ่น CD)
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 4 ห้อง โรงยิม 8 พ.ย. 2561 08.00 หน้าอาคาร ๖ ชั้นล่าง สำหรับลงทะเบียน (เพลงที่ใช้ประกอบในการแข่งขันให้ส่งเป็นแผ่น CD)
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 4 ห้อง โรงยิม 8 พ.ย. 2561 08.00 หน้าอาคาร ๖ ชั้นล่าง สำหรับลงทะเบียน(เพลงที่ใช้ประกอบในการแข่งขันให้ส่งเป็นแผ่น CD)
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ุ644 - 646 8 พ.ย. 2561 08.00 หน้าอาคาร ๖ ชั้นล่าง สำหรับลงทะเบียน
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคาร 6 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 647 - 649 8 พ.ย. 2561 08.00 หน้าอาคาร ๖ ชั้นล่าง สำหรับลงทะเบียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]