งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ br>ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์หน้าอาคาร 10 8 พ.ย. 2561 09.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์หน้าอาคาร 10 8 พ.ย. 2561 13.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าห้อง 1036 8 พ.ย. 2561 09.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าห้อง 1036 8 พ.ย. 2561 13.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าห้อง 1015 8 พ.ย. 2561 09.00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าห้อง 1015 8 พ.ย. 2561 13.00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าห้อง 1015 9 พ.ย. 2561 09.00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าห้อง 1015 9 พ.ย. 2561 13.00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์หน้าอาคาร 10 9 พ.ย. 2561 09.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าห้อง 1036 9 พ.ย. 2561 09.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ หน้าห้อง 1036 9 พ.ย. 2561 13.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์หน้าอาคาร 10 9 พ.ย. 2561 09.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ เต็นท์หน้าอาคาร 10 9 พ.ย. 2561 13.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]