สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ br>ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สตรีนครสวรรค์ ได้  130  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 152 เหรียญ 
อันดับที่ 2  หนองบัว ได้  111  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 141 เหรียญ 
อันดับที่ 3  นครสวรรค์ ได้  98  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 106 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ชุมแสงชนูทิศ ได้  90  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 122 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ตาคลีประชาสรรค์ ได้  86  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 109 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ลาดยาววิทยาคม ได้  81  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 108 เหรียญ 
อันดับที่ 7  นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ได้  81  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 114 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ท่าตะโกพิทยาคม ได้  80  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 117 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ได้  71  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 121 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร ได้  60  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 88 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เทพศาลาประชาสรรค์ ได้  60  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 88 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ไพศาลีพิทยา ได้  56  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ 
อันดับที่ 13  หนองกรดพิทยาคม ได้  54  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บรรพตพิสัยพิทยาคม ได้  50  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 15  พระบางวิทยา ได้  39  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 16  แม่วงก์พิทยาคม ได้  32  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 17  โกรกพระ ได้  31  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ได้  30  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ตะคร้อพิทยา ได้  29  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 54 เหรียญ 
อันดับที่ 20  พยุหะพิทยาคม ได้  27  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 21  อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ ได้  27  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ทหารอากาศอนุสรณ์ ได้  27  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 23  วังข่อยพิทยา ได้  24  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 24  เขาทองพิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 25  วังบ่อวิทยา ได้  21  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 26  บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ได้  19  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 27  เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้  18  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ ได้  18  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 29  ช่องแคพิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 30  พนมรอกวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 31  ปรียาโชติ ได้  17  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 32  หัวดงราชพรหมาภรณ์ ได้  16  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 33  หนองโพพิทยา ได้  14  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 34  รัฐราษฎร์อนุสรณ์ ได้  14  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 35  ทับกฤชพัฒนา ได้  13  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 36  อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) ได้  12  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 37  จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ได้  11  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 38  เก้าเลี้ยววิทยา ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 39  เขากะลาวิทยาคม ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 40  ลาดทิพรสพิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 41  เทศบาลวัดวรนาถบรรพต ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 42  เยาวชนพัฒนา ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 43  บึงบอระเพ็ดวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 44  วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 45  ปวีณาวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 46  พยุหะวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 47  เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 48  ประชานุเคราะห์ ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 49  นิมิตศึกษา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 50  วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ