สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 หนองบัว 65 41 14 120
2 สตรีนครสวรรค์ 57 44 26 127
3 นครสวรรค์ 56 28 12 96
4 ลาดยาววิทยาคม 47 34 13 94
5 ตาคลีประชาสรรค์ 40 30 13 83
6 ท่าตะโกพิทยาคม 32 23 22 77
7 หนองกรดพิทยาคม 31 17 22 70
8 เทพศาลาประชาสรรค์ 29 27 12 68
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 27 23 19 69
10 บรรพตพิสัยพิทยาคม 27 13 20 60
11 ชุมแสงชนูทิศ 25 27 17 69
12 โกรกพระ 22 4 1 27
13 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 17 29 20 66
14 ไพศาลีพิทยา 14 26 20 60
15 แม่วงก์พิทยาคม 10 12 13 35
16 ตะคร้อพิทยา 8 11 10 29
17 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 8 9 11 28
18 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 7 9 10 26
19 ทหารอากาศอนุสรณ์ 7 7 4 18
20 พระบางวิทยา 7 6 8 21
21 ปรียาโชติ 6 6 4 16
22 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 6 5 1 12
23 ช่องแคพิทยาคม 6 3 4 13
24 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 3 4 13
25 เขาทองพิทยาคม 6 3 3 12
26 เก้าเลี้ยววิทยา 6 3 3 12
27 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 16 25 46
28 วังข่อยพิทยา 5 13 3 21
29 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 5 6 3 14
30 วังบ่อวิทยา 5 5 6 16
31 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 5 3 2 10
32 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 4 4 5 13
33 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 4 4 2 10
34 เยาวชนพัฒนา 3 4 0 7
35 ลาดทิพรสพิทยาคม 3 0 4 7
36 พนมรอกวิทยา 2 4 7 13
37 เขากะลาวิทยาคม 2 3 4 9
38 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 2 0 4
39 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 2 0 9 11
40 พยุหะพิทยาคม 1 4 5 10
41 หนองโพพิทยา 1 2 3 6
42 ปวีณาวิทยา 1 2 2 5
43 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1 1 1 3
44 ทับกฤชพัฒนา 0 2 3 5
45 นิมิตศึกษา 0 1 0 1
46 พยุหะวิทยา 0 0 2 2
47 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 0 1 1
48 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 0 0 0 0
49 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0
50 วัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 0 0 0 0
รวม 623 519 393 1,535

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]