สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 64 28 10 102
2 ตะพานหิน 46 18 5 69
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 41 22 10 73
4 สระหลวงพิทยาคม 35 26 15 76
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ 17 14 10 41
6 สากเหล็กวิทยา 16 16 14 46
7 เขาทรายทับคล้อพิทยา 13 15 12 40
8 วังโมกข์พิทยาคม 12 11 5 28
9 เทศบาลบ้านปากทาง 9 5 6 20
10 บางลายพิทยาคม 8 3 3 14
11 สามง่ามชนูปถัมภ์ 7 10 6 23
12 หนองโสนพิทยาคม 7 8 14 29
13 ท่าเสาพิทยาคม 7 1 3 11
14 วังทรายพูนวิทยา 7 1 2 10
15 กำแพงดินพิทยาคม 6 5 5 16
16 วันทีสถิตย์พิทยาคม 6 2 2 10
17 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 6 0 4 10
18 ดงเจริญพิทยาคม 5 7 2 14
19 แหลมรังวิทยาคม 5 6 9 20
20 วังสำโรงวังหว้า 5 4 4 13
21 บัณฑิตศึกษาลัย 4 9 16 29
22 อนุบาลวชิร 4 7 8 19
23 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 4 7 4 15
24 เยาวชนศึกษา 4 5 6 15
25 ห้วยยาวพิทยาคม 4 4 1 9
26 วชิรบารมีพิทยาคม 4 2 4 10
27 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 3 8 7 18
28 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 3 1 5 9
29 อนุบาลพุทธชาติ 2 4 4 10
30 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 2 0 8 10
31 เมธีพิทยา 1 5 2 8
32 ทุ่งโพธิ์พิทยา 1 5 1 7
33 เทศบาล 2 ตะพานหิน 1 4 5 10
34 หัวเฉียว 1 3 3 7
35 วังงิ้ววิทยาคม 1 2 2 5
36 เนินปอรังนกชนูทิศ 1 2 1 4
37 ราษฎร์บำรุง 1 1 4 6
38 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 1 1 4 6
39 วังกรดพิทยา 1 1 0 2
40 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 0 2 3
41 พิจิตรอินเตอร์ 1 0 1 2
42 พิบูลธรรมเวทวิทยา 0 6 2 8
43 ยอแซฟพิจิตร 0 2 2 4
44 จันทวิทยา 0 0 0 0
รวม 367 281 233 881

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ โทร.081-0394646 และนางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข 081-8866790
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]