กำหนดการพิธีเปิด
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม     
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร
  คลิกที่นี่

 
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10:41 น.