คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ (แก้ไข)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร (แก้ไข)  คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 15:01 น.