แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลา ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
กลุ่มสาระฯ  ภาษาไทย
- รายการการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 
เปลี่ยนสถานที่และเวลา 
เดิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องโสตฯ เวลา 10.30-11.30 น.
เปลี่ยนเป็น อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 เวลา 09.00-10.00น.

 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17:31 น.