แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (เพิ่มเติม)
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
- หัวข้อการแข่งขัน  เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15:01 น.