รายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์
สเป็คห้อง   
ห้องคอมพิวเตอร์ 2    :  Windows7 32 บิต
ห้องคอมพิวเตอร์ 3    :  Windows7 32 บิต
ห้อง Resouce          :  Windows7 64 บิต


รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่การแข่งขันคอมพิวเตอร์   คลิกที่นี่


 
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 05:37 น.