แจ้งรายการแข่งขัน A- MATH
การแข่งขัน A-MATH
1.ให้ผู้แข่งขันเตรียมกระดานมาเอง
2. เตรียมนาฬิกาจับเวลา A-MATH หรือโหลดแอพลิเคชั่น scrabble clock
3. ให้นักเรียนมาก่อนเวลา 8.30 น.
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09:24 น.