แจ้งการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ (ลูกเสือ)
* ให้ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว  08.30 - 09.00 น.
เพื่อเช็คอุปกรณ์บริเวณซุ้มหน้าอาคาร 5 
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13:44 น.