แจ้งการแข่งขันกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
*การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโน้ตบุคมาเอง
  2. ให้นำอุปกรณ์การแสดงมาเอง
      3. เวลาลงทะเบียน 8.00 – 8.40 น.
      4. เวลา 8.40 น. จับฉลาก
*การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
      1. ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม ก่อนเวลา 09.00 น. ในวันที่ 23 กันยายน 2561
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14:05 น.