สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนบ้านปลักแรด 27 57 34
2 002 โรงเรียนจ่านกร้อง 106 244 149
3 005 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 45 96 72
4 007 โรงเรียนดอนทองวิทยา 33 50 45
5 009 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 32 49 45
6 011 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 55 96 71
7 012 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 12 54 24
8 014 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 74 163 110
9 016 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 105 233 150
10 017 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 95 194 137
11 019 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 28 42 37
12 003 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 87 156 109
13 004 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 138 368 215
14 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 52 147 83
15 010 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก 0 0 0
16 015 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 84 185 125
17 006 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 64 111 87
18 001 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 29 41 38
19 018 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 20 27 21
รวม 1086 2313 1552
3865

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายอิสรพงศ์ ทองอิ่ม ตำแหน่ง ครู โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก โทร:083-620-4406 อีเมล: naka_it@hotmail.com
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]