สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เฉลิมขวัญสตรี 62 26 19 107 111 21 2 0 134
2 พิษณุโลกพิทยาคม 30 24 16 70 70 22 11 0 103
3 จ่านกร้อง 19 21 21 61 66 12 12 5 90
4 พุทธชินราชพิทยา 18 17 12 47 52 28 9 4 89
5 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 16 22 13 51 58 17 6 2 81
6 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 12 9 9 30 33 10 5 3 48
7 ผดุงราษฎร์ 8 6 15 29 38 20 10 8 68
8 ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 5 6 3 14 23 10 5 4 38
9 เซนต์นิโกลาส 5 5 6 16 25 19 8 9 52
10 ประชาสงเคราะห์วิทยา 3 8 4 15 25 23 12 11 60
11 บางระกำวิทยศึกษา 3 8 3 14 19 19 6 5 44
12 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 3 7 3 13 17 0 0 2 17
13 ดอนทองวิทยา 3 4 3 10 9 8 6 9 23
14 บ้านกร่างวิทยาคม 3 0 1 4 4 6 2 0 12
15 วังน้ำคู้ศึกษา 2 2 3 7 8 9 6 4 23
16 บ้านปลักแรด 1 2 3 6 3 9 5 3 17
17 ท่าทองพิทยาคม 1 0 2 3 9 9 2 6 20
18 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1 0 2 3 5 6 9 4 20
รวม 195 167 138 500 575 248 116 79 939