สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  เฉลิมขวัญสตรี ได้  111  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 134 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พิษณุโลกพิทยาคม ได้  70  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 103 เหรียญ 
อันดับที่ 3  จ่านกร้อง ได้  66  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ 
อันดับที่ 4  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้  58  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 5  พุทธชินราชพิทยา ได้  52  เหรียญทอง  28  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 89 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ผดุงราษฎร์ ได้  38  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 68 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้  33  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ประชาสงเคราะห์วิทยา ได้  25  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เซนต์นิโกลาส ได้  25  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” ได้  24  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 11  บางระกำวิทยศึกษา ได้  21  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 12  มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้  17  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ท่าทองพิทยาคม ได้  9  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ดอนทองวิทยา ได้  9  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 15  วังน้ำคู้ศึกษา ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 16  กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 17  บ้านปลักแรด ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านกร่างวิทยาคม ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ