สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เฉลิมขวัญสตรี 111 21 2 0 134
2 พิษณุโลกพิทยาคม 70 22 11 0 103
3 จ่านกร้อง 66 12 12 5 90
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 58 17 6 2 81
5 พุทธชินราชพิทยา 52 28 9 4 89
6 ผดุงราษฎร์ 38 20 10 8 68
7 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 33 10 5 3 48
8 ประชาสงเคราะห์วิทยา 25 23 12 11 60
9 เซนต์นิโกลาส 25 19 8 9 52
10 ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 24 10 5 4 39
11 บางระกำวิทยศึกษา 21 19 6 5 46
12 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 0 0 2 17
13 ท่าทองพิทยาคม 9 9 2 6 20
14 ดอนทองวิทยา 9 8 6 9 23
15 วังน้ำคู้ศึกษา 8 9 6 4 23
16 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 5 6 9 4 20
17 บ้านปลักแรด 4 9 5 3 18
18 บ้านกร่างวิทยาคม 4 6 2 0 12
รวม 579 248 116 79 943