ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 711
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 2.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 718
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.25 ทอง ชนะเลิศ
2 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 714
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 705
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.25 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 706
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 715
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.33 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 719
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.66 ทอง ชนะเลิศ
2 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 26.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 712
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64.30 ทองแดง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 716
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 720
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94.30 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60.30 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 710
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.30 ทอง 4
5 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 5


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 713
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 4
5 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.60 เงิน 5
6 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.60 เงิน 6


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 717
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.30 ทอง 4
5 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 5
6 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.30 เงิน 6
7 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.30 เงิน 7


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93.50 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.70 ทอง 4
5 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77.20 เงิน 5


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 4
5 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 4
6 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 4
7 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 7
8 วังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 7
9 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 7
10 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 10
11 ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 10
12 ดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 10


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 4
5 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 4
6 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 4
7 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 7
8 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 7
9 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 7
10 วังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 7
11 ดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 11
12 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 11


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 702
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.40 ทอง 4


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 701
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 700
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 4
5 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 5
6 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61 ทองแดง 6
7 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 7
8 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 35 เข้าร่วม 8
9 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -
10 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -
11 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 699
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 4
5 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 5
6 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 5
7 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 7
8 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 41 เข้าร่วม 8
9 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 32 เข้าร่วม 9
10 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 26 เข้าร่วม 10


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 698
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.33 ทอง 4
5 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.33 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.33 ทอง 5
7 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.66 ทอง 7
8 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 8
9 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.66 เงิน 9
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.66 เงิน 9
11 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.33 เงิน 11
12 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 697
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.33 ทอง 4
5 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 5
6 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง 6
7 ดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.67 ทองแดง 7
8 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 58.67 เข้าร่วม 8
9 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 54.67 เข้าร่วม 9
10 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 694
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.30 เงิน 4
5 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.70 เงิน 5
6 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.70 เงิน 6
7 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69.30 ทองแดง 7
8 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.70 ทองแดง 8
9 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64.30 ทองแดง 9
10 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 53 เข้าร่วม 10


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 693
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 4
5 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 5
6 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 6
7 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 7
8 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 54 เข้าร่วม 8
9 บางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 611
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนทองวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 259
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.66 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 270
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.67 ทอง 4
5 จ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 5
6 ชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 6
7 พุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.67 เงิน 7
8 ประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.67 เงิน 8
9 ท่าทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.33 เงิน 9