สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15- 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  บางกระทุ่มพิทยาคม ได้  72  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 2  วังทองพิทยาคม ได้  69  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 3  เนินมะปรางศึกษาวิทยา ได้  53  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 71 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บ้านกลางพิทยาคม ได้  51  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 5  วังโพรงพิทยาคม ได้  38  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 6  วังพิกุลวิทยศึกษา ได้  28  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 7  หนองพระพิทยา ได้  24  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 8  เนินสะอาดวิทยาคม ได้  24  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ไทรย้อยพิทยาคม ได้  21  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เนินกุ่มวิทยา ได้  18  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 12  น้ำรินพิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สฤษดิ์เสนาพิทยาคม ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ