ข่าวประชาสัมพันธ์
.: ประกาศจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี :.
 ⇒ รายละเอียดของเวทีแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
 ⇒ ประกาศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.6
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
 ⇒ ประกาศจากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพะเยา 
 ⇒ บทอาขยานการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม
 ⇒ ประกาศการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
 ⇒ ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
 ⇒ ประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์)
 ⇒ ประกาศจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 20-24 ธ.ค. 2561
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 14:04 น.