มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนนครไทย วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 431(1.1) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 432(1.2) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย โรงรถนักเรียน 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย โรงรถนักเรียน 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย โรงรถนักเรียน 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย โรงรถนักเรียน 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารช้างล้วง ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 1 ห้อง E - Classroom คณิตศาสตร์ 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 2 ห้อง ไฮเทค 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 433(1.3) 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 434(1.4) 9 พ.ย. 2561 09.00-16.30
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 435(1.5) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 436(1.6) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนนครไทย อาคารปักธงชัย ชั้น 3 ห้อง 438(1.7) 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครไทย โทร. 09-1152-9296
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]