แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนครไทย 137 120 90.23% 11 8.27% 2 1.5% 0 0% 133
2 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 88 67 79.76% 13 15.48% 4 4.76% 0 0% 84
3 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 83 65 84.42% 10 12.99% 2 2.6% 0 0% 77
4 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 69 46 67.65% 12 17.65% 7 10.29% 3 4.41% 68
5 โรงเรียนนาบัววิทยา 62 46 77.97% 8 13.56% 5 8.47% 0 0% 59
6 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 60 41 69.49% 9 15.25% 6 10.17% 3 5.08% 59
7 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 52 34 69.39% 9 18.37% 4 8.16% 2 4.08% 49
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 55 33 61.11% 13 24.07% 6 11.11% 2 3.7% 54
9 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 48 33 73.33% 6 13.33% 5 11.11% 1 2.22% 45
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 57 32 64% 9 18% 6 12% 3 6% 50
11 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 49 25 59.52% 9 21.43% 8 19.05% 0 0% 42
12 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 42 22 57.89% 9 23.68% 5 13.16% 2 5.26% 38
13 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 34 22 66.67% 7 21.21% 4 12.12% 0 0% 33
14 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 39 22 57.89% 6 15.79% 5 13.16% 5 13.16% 38
15 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 45 21 51.22% 13 31.71% 6 14.63% 1 2.44% 41
16 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 38 17 47.22% 9 25% 5 13.89% 5 13.89% 36
17 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 24 12 54.55% 8 36.36% 2 9.09% 0 0% 22
18 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 25 12 48% 7 28% 3 12% 3 12% 25
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครไทย โทร. 09-1152-9296
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]