สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 34 73 53
2 012 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 25 42 37
3 001 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 38 71 48
4 002 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 83 163 130
5 004 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 45 75 65
6 005 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 52 103 78
7 007 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 60 146 96
8 006 โรงเรียนนครไทย 137 394 233
9 008 โรงเรียนนาบัววิทยา 62 119 91
10 009 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 48 113 75
11 013 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 88 177 130
12 014 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 69 129 96
13 016 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 49 96 60
14 017 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 57 105 73
15 019 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 42 83 68
16 003 โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 0 0 0
17 020 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 24 53 42
18 010 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 0 0 0
19 018 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 39 75 55
20 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 55 188 76
รวม 1007 2205 1506
3711

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครไทย โทร. 09-1152-9296
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]