สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 120 11 2 0 133
2 พรหมพิรามวิทยา 67 13 4 0 84
3 ชาติตระการวิทยา 65 10 2 0 77
4 ยางโกลนวิทยา 46 12 7 3 65
5 นาบัววิทยา 46 8 5 0 59
6 นครบางยางพิทยาคม 41 9 6 3 56
7 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 34 9 4 2 47
8 ราชประชานุเคราะห์ 23 33 13 6 2 52
9 บ่อโพธิ์วิทยา 33 6 5 1 44
10 วัดโบสถ์ศึกษา 32 9 6 3 47
11 วังมะด่านพิทยาคม 25 9 8 0 42
12 สวนเมี่ยงวิทยา 22 9 5 2 36
13 บ้านน้ำจวง 22 7 4 0 33
14 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 22 6 5 5 33
15 ดงประคำพิทยาคม 21 13 6 1 40
16 คันโช้งพิทยาคม 17 9 5 5 31
17 อินทุภูติพิทยา 12 8 2 0 22
18 บ้านร่มเกล้า 12 7 3 3 22
รวม 670 168 85 30 923