สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครไทย 120 11 2 0 133
2 พรหมพิรามวิทยา 66 13 4 0 83
3 ชาติตระการวิทยา 65 10 2 0 77
4 ยางโกลนวิทยา 46 12 7 3 65
5 นาบัววิทยา 42 8 5 0 55
6 นครบางยางพิทยาคม 41 9 6 3 56
7 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 34 9 4 2 47
8 ราชประชานุเคราะห์ 23 32 13 6 2 51
9 วัดโบสถ์ศึกษา 32 9 6 3 47
10 บ่อโพธิ์วิทยา 31 6 5 1 42
11 สวนเมี่ยงวิทยา 22 9 5 2 36
12 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 22 6 5 5 33
13 ดงประคำพิทยาคม 21 13 6 1 40
14 วังมะด่านพิทยาคม 21 9 8 0 38
15 บ้านน้ำจวง 21 7 4 0 32
16 คันโช้งพิทยาคม 17 9 5 5 31
17 อินทุภูติพิทยา 12 8 2 0 22
18 บ้านร่มเกล้า 12 7 3 3 22
รวม 657 168 85 30 940