สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
สรุปผลการแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนนครไทย วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  นครไทย ได้  120  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 133 เหรียญ 
อันดับที่ 2  พรหมพิรามวิทยา ได้  67  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 84 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ชาติตระการวิทยา ได้  65  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ยางโกลนวิทยา ได้  46  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 5  นาบัววิทยา ได้  46  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 6  นครบางยางพิทยาคม ได้  41  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 7  นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้  34  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ราชประชานุเคราะห์ 23 ได้  33  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บ่อโพธิ์วิทยา ได้  33  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 10  วัดโบสถ์ศึกษา ได้  32  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 11  วังมะด่านพิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สวนเมี่ยงวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 13  บ้านน้ำจวง ได้  22  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ดงประคำพิทยาคม ได้  21  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 16  คันโช้งพิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 17  อินทุภูติพิทยา ได้  12  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านร่มเกล้า ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ