สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 นครไทย 59 29 13 101
2 พรหมพิรามวิทยา 21 21 12 54
3 ชาติตระการวิทยา 21 18 14 53
4 นครบางยางพิทยาคม 13 17 3 33
5 นาบัววิทยา 12 7 10 29
6 ยางโกลนวิทยา 9 8 9 26
7 วัดโบสถ์ศึกษา 8 5 8 21
8 บ่อโพธิ์วิทยา 7 6 9 22
9 ราชประชานุเคราะห์ 23 7 4 9 20
10 บ้านน้ำจวง 4 4 6 14
11 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 10 7 20
12 บ้านร่มเกล้า 3 2 3 8
13 วังมะด่านพิทยาคม 2 5 5 12
14 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 2 4 5 11
15 คันโช้งพิทยาคม 2 2 3 7
16 สวนเมี่ยงวิทยา 1 5 5 11
17 อินทุภูติพิทยา 1 2 1 4
18 ดงประคำพิทยาคม 1 0 5 6
รวม 176 149 127 452

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางลัดดาวรรณ ศรีฉิม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครไทย โทร. 09-1152-9296
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]