คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 286
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 4
5 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 5


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 290
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 4
5 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64.50 ทองแดง 5
6 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61.50 ทองแดง 6
7 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 7
8 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55.50 เข้าร่วม 8
9 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 43 เข้าร่วม 9
10 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 40.50 เข้าร่วม 10
11 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 36.50 เข้าร่วม 11
12 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 303
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.50 ทอง 4
5 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 5


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 680
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 4
5 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 688
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 4
5 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 5
6 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 6
7 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 8
9 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 9
10 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 9
11 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 9
12 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 12
13 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 12
14 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 14


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 679
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 4


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 657
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 4
5 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 5
6 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 6
7 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 7
8 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 7
9 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 7
10 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 7
11 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 55 เข้าร่วม 7


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 687
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 5
6 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 6
7 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 7
8 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 8
9 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 9
10 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 10
11 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 11
12 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 12


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 4
5 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 5
6 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 6
7 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 7
8 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 9
10 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 10


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 302
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 635
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 4
5 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 6
7 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 7
8 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 8
9 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 9
10 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 10
11 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 11
12 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 5
6 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 6
7 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 6
8 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 6
9 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -
10 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 053
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 4
5 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 5
6 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 6
7 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 7
8 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 9
10 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.50 ทอง 10
11 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 11


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.67 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.50 ทอง 5
6 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.50 ทอง 6


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 686
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 4
5 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 5
6 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 6
7 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 7
8 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 8
9 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 9
10 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 10
11 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 11
12 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 12
13 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 13
14 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 14


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 655
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 5
6 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 6
7 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 7
8 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 8
9 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 8
10 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 10
11 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -
12 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 301
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.67 ทอง 4
5 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.75 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.25 ทอง 6


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 5


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 4
5 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 5
6 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 6
7 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 7
8 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 8
9 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 9


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 690
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 4
5 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 4
6 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 6
7 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 8
9 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 8
10 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 10
11 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 61 ทองแดง 11
12 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 12
13 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 12


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 689
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 4
5 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 4
6 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 4
7 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 7
8 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 7
9 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 7
10 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 7
11 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 7
12 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 62 ทองแดง 12


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 063
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 5
6 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 6


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 291
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.34 ทอง 4
5 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 5
6 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 5
7 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.17 เงิน 7
8 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76.67 เงิน 8
9 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 9
10 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72.34 เงิน 10
11 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71 เงิน 11
12 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.67 ทองแดง 12
13 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.50 ทองแดง 13


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 4
5 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 5
6 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 6
7 บ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 7
8 วัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 8
9 อินทุภูติพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 9
10 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 10
11 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง ชนะเลิศ
2 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 4
5 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 4
6 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 4
5 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 6
7 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 7
8 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 8
9 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 9
10 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 10


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 652
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง 4
5 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 5
6 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 6
7 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 7
8 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 8
9 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 9
10 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 10
11 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 10
12 ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 10


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 039
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.33 ทอง 4
5 บ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.33 ทอง 5
6 บ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 654
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 นครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 4
5 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79 เงิน 5
6 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 6
7 คันโช้งพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 7
8 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 8
9 นาบัววิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 9
10 วังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 9
11 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 11


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96.50 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.66 ทอง 4
5 ยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.66 ทอง 5
6 สวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.66 ทอง 6
7 ดงประคำพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.33 ทอง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง 8