งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 666 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 669 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 652 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-15.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 653 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-15.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง ห้อง E-LIBRARY 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-15.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง ห้อง E-LIBRARY 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-15.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ หอประชุมนพรัตน์ 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-15.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 655 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-15.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 657 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-15.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 658 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-15.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 659 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-15.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อาคาร 6 (กาญจนรัตน์) ห้อง 662 ห้องปฏิบัติการสังคม 23 ส.ค. 2561
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โทร 054511104
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]