สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 46 73 57
2 005 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 20 27 24
3 007 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 126 309 186
4 009 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 139 320 209
5 011 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 53 100 75
6 013 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 95 205 134
7 018 โรงเรียนสองพิทยาคม 86 263 122
8 020 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 28 44 39
9 012 โรงเรียนเมืองแพร่ 54 105 81
10 017 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 44 89 64
11 002 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 41 111 54
12 003 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 0 0 0
13 006 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 29 59 44
14 001 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 15 20 19
15 008 โรงเรียนบ้านไผ่ย้อย 0 0 0
16 019 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 0 0
17 010 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 0 0 0
18 014 โรงเรียนร้องเข็มวิทยา 0 0 0
19 016 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 0 0 0
20 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 43 89 63
รวม 819 1814 1171
2985

ติดต่อผู้ดูแลระบบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โทร 054511104
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]