สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 65 39 15 119 124 6 4 2 134
2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 54 41 14 109 111 12 1 2 124
3 สองพิทยาคม 15 14 17 46 53 17 9 7 79
4 ร้องกวางอนุสรณ์ 14 22 27 63 63 25 4 2 92
5 เมืองแพร่ 7 4 10 21 38 8 1 2 47
6 เวียงเทพวิทยา 4 6 2 12 22 9 4 7 35
7 ห้วยม้าวิทยาคม 4 5 1 10 15 4 3 5 22
8 เจริญราษฎร์ 3 8 5 16 24 11 4 2 39
9 ม่วงไข่พิทยาคม 3 6 6 15 25 15 3 5 43
10 ถิ่นโอภาสวิทยา 3 5 3 11 24 10 4 4 38
11 ราชประชานุเคราะห์ 25 3 2 7 12 20 6 11 4 37
12 เทพพิทักษ์วิทยา 1 4 4 9 16 4 7 2 27
13 ท่าข้ามวิทยาคม 1 0 2 3 3 9 3 5 15
14 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 0 1 1 2 4 2 6 3 12
รวม 177 157 114 448 542 138 64 52 744