สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้  126  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 136 เหรียญ 
อันดับที่ 2  นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ได้  111  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 124 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ร้องกวางอนุสรณ์ ได้  63  เหรียญทอง  25  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 92 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สองพิทยาคม ได้  53  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 79 เหรียญ 
อันดับที่ 5  เมืองแพร่ ได้  43  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ม่วงไข่พิทยาคม ได้  28  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ถิ่นโอภาสวิทยา ได้  25  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 8  เจริญราษฎร์ ได้  24  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 9  เวียงเทพวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ราชประชานุเคราะห์ 25 ได้  21  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 11  เทพพิทักษ์วิทยา ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ห้วยม้าวิทยาคม ได้  15  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 13  กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ท่าข้ามวิทยาคม ได้  3  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ