สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 67 39 15 121
2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 54 41 14 109
3 สองพิทยาคม 15 14 17 46
4 ร้องกวางอนุสรณ์ 14 22 27 63
5 เมืองแพร่ 11 5 10 26
6 ม่วงไข่พิทยาคม 6 6 6 18
7 เวียงเทพวิทยา 4 6 3 13
8 ถิ่นโอภาสวิทยา 4 5 3 12
9 ห้วยม้าวิทยาคม 4 5 1 10
10 ราชประชานุเคราะห์ 25 4 2 7 13
11 เจริญราษฎร์ 3 8 5 16
12 เทพพิทักษ์วิทยา 1 4 4 9
13 ท่าข้ามวิทยาคม 1 0 2 3
14 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 0 1 1 2
รวม 188 158 115 461

ติดต่อผู้ดูแลระบบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โทร 054511104
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]