หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 4
5 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 5
6 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 6
7 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 7
8 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 8
9 เจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 10


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 688
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 4
5 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 5
6 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 6
7 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72 เงิน 8
9 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 9


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 65 ทองแดง 4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 4
5 เวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74.20 เงิน 5
6 เทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71.60 เงิน 6
7 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.60 ทองแดง 7


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 238
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 082
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 078
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 083
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 เจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 4
5 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 5
6 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 6
7 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 7
8 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 8
9 ห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 4
5 เวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 5


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 4


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95.30 ทอง ชนะเลิศ
2 เจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.60 ทอง 4
5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.40 ทอง ชนะเลิศ
2 เจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 613
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 เข้าร่วม


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 611
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 136
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90.33 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 682
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑