แผนผังการแข่งขันแต่ละโรงเรียน
แก้ไขสนามแข่งขัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


สนามแข่งขัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09:27 น.