ประเด็นหัวข้อสำหรับการแข่งทักษะคอมพิวเตอร์
1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
หัวข้อในการแข่งขัน สำหรับจับฉลากในวันแข่งขัน
     1) มาโรงเรียนสาย
     2) วันเปิดเทอม
หมายเหตุ ต้องเป็นโปรแกรมที่วาดลายเส้นเองเท่านั้น

2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
หัวข้อในการแข่งขัน "เด็กติดถ้ำ"

3. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
หัวข้อในการแข่งขัน สำหรับจับฉลากในวันแข่งขัน
     1) ไขมันทรานส์
     2) ผักอินทรีย์ดีอย่างไร
     3) การคัดแยกขยะ

 
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 02:11 น.