ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน