ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน