ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน