ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 38.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 31 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน