ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 689
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน