งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.36)

ข่าวประชาสัมพันธ์

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 17 - 30 ส.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  31 ส.ค. 2561 (เวลา 24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  1 ก.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 5-11 ก.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
 
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
 1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
 2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
 3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา  ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
 4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
 5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
 6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

 
การแข่งขันทักษะ 2 D แอนนิเมชั่น
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ หรืออุปกรณ์สำหรับการทำสตอรี่บอร์ดมาเอง
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมติดตั้งสำหรับการใช้งานใน แผ่น CD หรือDVD
3.ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม แฟรชไดร์ฟสำหรับการบันทึกข้อมูล
4. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟังและไมโครโฟนมาเอง
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 10:29 น.
เส้นทางการเดินรถภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 • ทางเข้า ใช้ประตู 3 (ฝั่งถนนซุปเปอร์ไฮเวย์)
 • ทางออก ใช้ประตู 1 (ข้างอาคาร 1) และ ประตู 6 (หลังอาคาร 5)
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 02:16 น.
การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น 
ให้นำส่งผลงาน ณ วันที่จัดการแข่งขันที่จุดลงทะเบียน ได้แก่
1. บทภาพยนตร์ จำนวน 5 ชุด
2. กล่อง DVD พร้อมแผ่น บรรจุไฟล์ภาพยนตร์สั้น จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ 
- ประเภทไฟล์  H264,H265,mp4,MOV,MKV,M4V หรือ AVI
- ควรเตรียมโน๊ตบุคสำรอง กรณีไฟล์ภาพยนตร์ที่เตรียมมาไม่สามารถเปิดได้
วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 10:21 น.
ประกาศเปลี่ยนแปลง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
วันที่ 6 ก.ย. 2561 แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ระดับ ม.1 - ม.3
ระดับ ม.4 - ม.6
ตารางการแข่งขันภาษาต่างประเทศ
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 09:34 น.
วันที่ 10 ก.ย. 2561 แข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.1 - ม.3
วันที่ 11 ก.ย. 2561 แข่งขนหุ่นยนต์ระดับ ม.4 - ม.6
สถานที่แข่งขัน หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เวลา 08.00-16.30 น.
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ได้ที่นี่
วันเสาร์ ที่ 01 กันยายน 2561 เวลา 13:45 น.
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทการบินบรรทุกสัมภาระ (สร้าง)
 • วันที่ 6 ก.ย 2561 สถานที่แข่งขัน อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 5
 • วันที่ 7 ก.ย. 2561 สถานที่แข่งขัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
วันเสาร์ ที่ 01 กันยายน 2561 เวลา 13:44 น.
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

แผนผังสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 • เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินตามประกาศประชุมโดยพร้อมเพรียงกันใน วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ  หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 • เรียนเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันและบันทึกผลคะแนนของทุกทักษะ ประชุมใน วันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ณ  ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 33
จำนวนทีม 1,786
จำนวนนักเรียน 4,118
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,641
จำนวนกรรมการ 1,339
ครู+นักเรียน 6,759
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,098
ประกาศผลแล้ว 197/228 (86.40%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 37
สัปดาห์นี้ 157
สัปดาห์ที่แล้ว 18
เดือนนี้ 311
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 311
ทั้งหมด 204,765