งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 6 ก.ย. 2561 10.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 7 ก.ย. 2561 10.00-12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637,638 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637,638 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633,634 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633,634 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 6 ก.ย. 2561 09.00-15.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 6 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 7 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]