งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 6 ก.ย. 2561 09.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 7 ก.ย. 2561 09.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,323 6 ก.ย. 2561 09.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,323 7 ก.ย. 2561 09.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 6 ก.ย. 2561 09.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 7 ก.ย. 2561 09.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311,313 6 ก.ย. 2561 09.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311,313 7 ก.ย. 2561 09.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 6 ก.ย. 2561 09.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 7 ก.ย. 2561 09.00
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารเอนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561 09.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารอเนกประสงค์ 6 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
09.00 6 ก.ย. 2561 โรงเรียนเทศบาล 5 , 7 ก.ย. 2561 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]