งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดมัลติมีเดีย 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดมัลติมีเดีย 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 5 ก.ย. 2561 13.00-16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 5 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]