สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 56 139 87
2 002 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 64 124 83
3 003 โรงเรียนจุนวิทยาคม 93 235 131
4 007 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 87 210 135
5 008 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 110 208 159
6 009 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 96 189 137
7 011 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 80 169 123
8 012 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 89 232 143
9 015 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 82 137 109
10 016 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 66 115 85
11 017 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 53 118 73
12 018 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 151 479 266
13 020 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 72 159 106
14 021 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 69 234 104
15 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 111 249 174
16 005 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 125 376 206
17 006 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 68 136 88
18 022 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 87 181 129
19 033 โรงเรียนตามฝันแม่ใจ 22 36 24
20 013 โรงเรียนประชาบำรุง 24 44 37
21 014 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 21 35 23
22 010 โรงเรียนนาปรังวิทยา 0 0 0
23 019 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 17 27 23
24 023 โรงเรียนราชคฤห์วิทยา 0 0 0
25 025 โรงเรียนวัดปัวดอย 0 0 0
26 026 โรงเรียนวัดป่าแขมวิทยา 0 0 0
27 028 โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา 0 0 0
28 029 โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา 15 22 21
29 027 โรงเรียนวัดโพธารามวิทยา 0 0 0
30 031 โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ 0 0 0
31 032 โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา 0 0 0
32 030 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 41 67 46
33 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 87 197 129
รวม 1786 4118 2641
6759

ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]