สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 136 11 3 0 150
2 เชียงคำวิทยาคม 112 10 3 0 125
3 ดอกคำใต้วิทยาคม 70 26 9 2 105
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 68 33 7 1 108
5 จุนวิทยาคม 64 18 6 2 88
6 ดงเจนวิทยาคม 58 15 12 1 85
7 ปงรัชดาภิเษก 54 23 9 2 86
8 ปงพัฒนาวิทยาคม 53 18 7 0 78
9 ราชประชานุเคราะห์ 24 52 23 10 1 85
10 แม่ใจวิทยาคม 51 22 9 2 82
11 ถ้ำปินวิทยาคม 50 21 19 1 90
12 ภูซางวิทยาคม 44 19 6 0 69
13 ฝายกวางวิทยาคม 42 24 12 3 78
14 ฟากกว๊านวิทยาคม 41 16 13 1 70
15 เชียงม่วนวิทยาคม 34 15 11 1 60
16 พญาลอวิทยาคม 33 14 13 1 60
17 งำเมืองวิทยาคม 32 13 14 3 59
18 ขุนควรวิทยาคม 30 10 13 1 53
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 29 16 5 2 50
20 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 23 8 6 0 37
21 ตามฝันแม่ใจ 8 6 6 1 20
22 วัดหย่วนวิทยา 6 1 6 2 13
23 ประชาบำรุง 5 9 10 0 24
24 พินิตประสาธน์ 5 1 7 2 13
25 ปิยมิตรวิทยา 4 4 9 2 17
รวม 1,104 376 225 31 1,705