สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 136 11 3 0 150
2 เชียงคำวิทยาคม 112 10 3 0 125
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 68 33 7 1 108
4 ดอกคำใต้วิทยาคม 68 25 9 2 102
5 จุนวิทยาคม 64 18 6 2 88
6 ดงเจนวิทยาคม 56 15 12 1 83
7 ราชประชานุเคราะห์ 24 52 23 10 1 85
8 ปงรัชดาภิเษก 51 23 9 2 83
9 ปงพัฒนาวิทยาคม 50 18 7 0 75
10 แม่ใจวิทยาคม 46 21 9 2 76
11 ถ้ำปินวิทยาคม 44 20 19 1 83
12 ภูซางวิทยาคม 44 19 6 0 69
13 ฝายกวางวิทยาคม 41 24 12 3 77
14 ฟากกว๊านวิทยาคม 34 16 13 1 63
15 เชียงม่วนวิทยาคม 33 14 11 1 58
16 งำเมืองวิทยาคม 32 13 14 3 59
17 พะเยาประสาธน์วิทย์ 29 16 5 2 50
18 พญาลอวิทยาคม 28 14 13 1 55
19 ขุนควรวิทยาคม 24 10 13 1 47
20 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 23 8 6 0 37
21 ตามฝันแม่ใจ 8 6 6 1 20
22 วัดหย่วนวิทยา 6 1 6 2 13
23 ประชาบำรุง 5 9 10 0 24
24 พินิตประสาธน์ 5 1 7 2 13
25 ปิยมิตรวิทยา 4 4 9 2 17
รวม 1,063 372 225 31 1,691